Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Tương tác thuốc giữa Clopidogrel và ức chế bơm Proton | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Tim Mạch

Tương tác thuốc giữa Clopidogrel và ức chế bơm Proton

15-06-2009

Mặc dù liều thấp aspirin có thể gia tăng nguy cơ tác dụng phụ đường tiêu hóa nhưng nguy cơ này là tương đối thấp (ước chừng 1-2% ở người sử dụng aspirin mạn tính tiến triển thành loét có triệu chứng) và nguy cơ của biến chứng này thay đổi đáng kể theo từng người.

Sự phối hợp aspirin với clopidogrel sẽ làm gia tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Tiền sử xuất huyết tiêu hóa trước đó cho thấy là yếu tố nguy cơ chính gây xuất huyết liên quan với clopidogrel. Trong một nghiên cứu, tỉ lệ xuất huyết tiêu hóa do phối hợp aspirin, clopidogrel và enoxaparin là 2,7%. Nói chung, nguy cơ tác dụng phụ đường tiêu hóa liên quan với aspirin và clopidogrel là nhỏ. Tuy nhiên tất cả các BN sử dụng aspirin và/hoặc clopidogrel nên được đánh giá nguy cơ tiêu hóa. Điều trị ức chế bơm proton (PPI) ở BN sử dụng kháng tiểu cầu kép là điều trị phòng ngừa ích lợi, đặc biệt là ở BN có tiền sử loét hoặc xuất huyết tiêu hóa trên.

Các nghiên cứu hiện có đã gợi ý rằng thuốc ức chế bơm proton có thể có tác dụng bất lợi lên hoạt tính kháng tiểu cầu của clopidogrel. Hoạt tính của CYP2C19 có thể là yếu tố quyết định quan trọng của đáp ứng lâm sàng với clopidogrel. Tất cả các ức chế bơm proton đều chuyển hóa qua CYP2C19 với mức độ thay đổi, tương tác bất lợi có thể không phải là do tác dụng của nhóm thuốc. Có khuynh hướng giảm tác dụng kháng tiểu cầu gặp trước tiên với sử dụng omeprazol đồng thời. Các thuốc ức chế bơm proton khác như rabeprazole và lansoprazole có thể ảnh hưởng đến hoạt tính kháng tiểu cầu của clopidogrel. Các dữ liệu về pantoprazole và esomeprazole cho thấy tác dụng trung lập. Pantoprazol là chất ức chế yếu nhất với CYP2C19 và cho thấy không tương tác rõ rệt với clopidogrel. Dựa vào các dữ liệu hiện nay, pantoprazol có thể là lựa chọn tốt nhất ở BN dùng clopidogrel cần phải sử dụng ức chế bơm proton. BN không có tiền sử loét hoặc xuất huyết tiêu hóa trên, tiếp tục ức chế bơm proton phối hợp với kháng tiểu cầu kép là không được khuyến cáo. Những BN này cần theo dõi các triệu chứng tiêu hóa, nếu loét hoặc xuất huyết xãy ra sau đó, pantoprazol -thuốc được ưa chuộng của nhóm này sẽ được sử dụng để kiểm soát và phòng ngừa triệu chứng. Các BN này cần cảnh báo sử dụng omeprazol để tự điều trị triệu chứng tiêu hóa như là thuốc không cần toa-OTC vì tương tác làm giảm hiệu quả kháng tiểu cầu của clopidogrel.

Tháng 1 năm 2009, FDA đã ra thông cáo về tương tác thuốc giữa clopidogrel với ức chế bơm proton và sẽ làm việc với các hang dược phẩm để nghiên cứu hơn nữa về tác dụng của ức chế bơm proton lên tác dụng kháng tiểu cầu của clopidogrel. Cho đến nay, FDA chỉ đề nghị các thầy thuốc vẫn kê clopidogrel theo hướng dẫn và cần đánh giá sự cần thiết phối hợp (bắt đầu hoặc tiếp tục) ức chế bơm proton ở BN sử dụng clopidogrel.

BS. NGUYỄN HỮU TRÂM EM

Khoa Tim Mạch - BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

Trích dịch từ: Saira Chand Khalique, PharmD, and Angela Cheng-Lai, PharmD, BCPS. Drug Interaction Between Clopidogrel and Proton Pump Inhibitors. Cardiology in Review July/August 2009;17: 198–200.