Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Tin tuyển dụng

Trưởng phòng Tài chính

Ngày đăng: 18-06-2019

1/ Mô tả công việc:

- Thực hiện việc kiểm soát doanh thu, chi phí và lập các báo cáo quản trị theo quy định của công ty và tập đoàn đúng hạn.

- Báo cáo quản trị

- Phân tích báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý, năm và đưa ra các ý kiến cảnh báo trong hoạt động kinh doanh, đề xuất cải tiến trong hoạt động quản lý tài chính.

- Xây dựng hệ thống theo dõi chi phí, phân tích tỷ lệ, tính hiệu quả của chi phí, chi phí hao hụt, tiêu hao định mức, hàng tồn kho mỗi tháng.

- Quản trị ngân sách

- Lập ngân sách cho từng năm tài chính;

- Theo dõi việc tuân thủ thực hiện ngân sách, kịp thời báo cáo với BGĐ về những phát sinh ngoài ngân sách.

- Phân tích hiệu quả tài chính

- Phối hợp với bộ phận quản trị để thực hiện business case và theo dõi hiệu quả hoạt động của dự án đầu tư, Capex.

- Theo dõi đánh giá hiệu quả của các kế hoạch marketing.

- Phân tích tình hình sử dụng cận lâm sàng để đánh giá hiệu quả của khoa cận lâm sàng và năng suất nhân sự trực tiếp. 

- Quản lý dòng tiền

- Lập kế hoạch về dòng tiền để bảo đảm hoạt động trong thời gian ngắn hạn và trung hạn mỗi tháng.

- Kiểm soát nguồn doanh thu và chi phí.

- Giám sát và điều tiết sử dụng vốn lưu động bình quân theo chỉ tiêu được giao.

- Khác phối hợp với Sales & Marketing và khối chuyên môn trong việc tạo ra gói sản phẩm mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HCFO phân công

2/ Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành Tài chính

- Thành thạo các kỹ năng phân tích, đánh giá

- Thích nghi môi trường làm việc nhanh, và hòa nhập công việc tốt

- Ưu tiên đã từng làm trong môi trường y tế.


Nộp hồ sơ ứng tuyển