Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2020

Vừa qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng năm 2020 “Ứng dụng các giải pháp công nghệ số trong cải tiến chất lượng” với sự tham dự của Ban Giám Đốc, các Trưởng/Khoa Phòng và toàn thể nhân viên Bệnh viện.

Xem chi tiết