Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Thông báo số 102 V/v áp dụng "Hệ thống nhận diện thương hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)" | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Thông báo số 102 V/v áp dụng "Hệ thống nhận diện thương hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)"

22-09-2017
 • Nội dung: Thông báo về việc Áp Dụng “Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)”
 • Nơi gởi: Phòng Marketing
 • Nơi nhận: Toàn thể nhân viên bệnh viện
 • Áp dụng: Cho đến khi có Thông Báo mới liên quan đến việc Áp Dụng Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu

Bệnh viện xin trân trong thông báo đến toàn thể nhân viên bệnh viện về việc Áp Dụng “Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)” như sau:

Nhằm ứng dụng “Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)” do Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ ban hành, đảm bảo tính thống nhất nhận diện toàn hệ thống. Bệnh viện sẽ ứng dụng Hệ Thống Nhận Diện như sau:

 1. Ứng dụng theo “Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)”:
  1. Logo
  2. Giấy tiêu đề, Danh Thiếp
 2. Màu chủ đạo: ứng dụng theo màu trên Logo.
 3. Ứng dụng theo “Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu – Phiên bản 01/PHẦN I -2016” do Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ ban hành – làm tham khảo cho các ứng dụng khác về Ấn Phẩm Quảng Cáo Truyền Thông, Vật Phẩm Hành Chính Văn Phòng, Xúc Tiến Thương Mại, Quà Tặng, bảng biểu. Các ứng dụng này sẽ được áp dụng linh hoạt dựa trên quy định về Logo và màu chủ đạo theo “Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)”.
 4. Các ứng dụng không có trong “Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu mở rộng Hoàn Mỹ - Phiên bản 012017 (CIP SBA 012017)”, cần được:
  1. P. Marketing xác nhận ứng dụng phù hợp với quy định, và
  2. Trình duyệt đến Giám Đốc Bệnh Viện trước khi phát hành.
 5. Slogan bệnh viện:
  Tiếng Việt “Tận tâm chăm sóc”.

Việc tuân thủ Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu Hoàn Mỹ Sài Gòn là bắt buộc, được áp dụng ở từng Khoa/ Phòng và toàn bệnh viện.

Mọi vấn đề về hướng dẫn, hỗ trợ, đóng góp liên quan đến việc sử dụng Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu nêu trên, vui lòng liên hệ P. Marketing.

Các vấn đề liên quan đến hệ thống bảng biểu, vui lòng liên hệ P. Hành Chánh.

Thông báo thay cho Quyết Định ban hành.

Giám đốc

Nguyễn Hữu Trâm Em

(Đã ký)