Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Tin tuyển dụng

Phó phòng Tổ chức Nhân sự

Ngày đăng: 11-08-2020

1/ Mô tả công việc:

- Triển khai hướng dẫn thực thi các mục tiêu theo kế hoạch được phân công.

- Hỗ trợ giám sát việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận, ký kết, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên.

- Hỗ trợ giám sát công tác quản lý và cập nhật hồ sơ của nhân viên, quá trình công tác (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, lương, cấp bậc, quá trình điều động, khen thưởng, kỷ luật...) của nhân viên trong toàn Bệnh viện.

- Hỗ trợ đề xuất xây dựng và thực hiện lộ trình lương thưởng (xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương, quỹ lương, quy trình tăng lương...) cho nhân viên trong toàn Bệnh viện.

- Hỗ trợ giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho nhân viên trong toàn Bệnh viện.

- Hỗ trợ xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên định kỳ hàng tháng, quý, năm nhằm đánh giá nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực của Bệnh viện.

- Hỗ trợ xây dựng, đề xuất thay đổi các chính sách, chế độ, phúc lợi cho nhân viên trong Bệnh viện theo quy định của Bộ luật lao động và Pháp luật hiện hành.  Rà soát cải thiện, xây dựng, chế độ chính sách phù hợp với bệnh viện và Tập đoàn.

-  Tìm hiểu, cập nhật và tuân thủ nội quy lao động, quy tắc ứng xử, quy định, quy trình của bệnh viện.

- Tham gia thực hiện các dự án cải tiến năng lực toàn bệnh viện cùng với các bộ phận, phòng ban khác

- Tham gia các dự án khác theo phân công khi phát sinh

2/ Yêu cầu:

- Trình độ: Đại học trở lên.

- Kinh nghiệm: > 5 năm

- Năng lực chuyên môn: có kiến thức luật lao động và liên quan chính sách phúc lợi nhân viên. Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Y tế


Nộp hồ sơ ứng tuyển