Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Tin tuyển dụng

Nhân viên phụ trách đào tạo

Ngày đăng: 18-06-2019

1/ Mô tả công việc:

- Đảm bảo chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu bệnh viện.
- Tiếp nhận, theo dõi và xác nhận thời gian thực hành đối với Bác sĩ, ĐD-HS-KTV chưa có CCHN đăng ký thực hành tại bệnh viện.

- Khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ năm/tháng.
- Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách đào tạo, quy trình đào tạo của công ty đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ trong toàn hệ thống.
- Tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.
- Phối hợp với giảng viên để thiết kế và chuẩn hóa tài liệu đào tạo.
- Thực hiện đào tạo các nội dung hội nhập cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản.
- Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận, các giảng viên nội bộ để tổ chức các khóa học đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh của công ty.
- Báo cáo định kỳ hang tháng/đột xuất cho Trưởng phòng Nhân sự các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao.
- Theo dõi và cập nhật thông tin bằng cấp, chứng chỉ đào tạo của nhân viên.
- Lập các quyết định cử đi học, hợp đồng cam kết sau đào tạo, theo dõi và thu hồi chi phí đào tạo các trường hợp nghỉ việc có cam kết đào tạo.
- Tiếp nhận và theo dõi sinh viên thực tập.

- Chuẩn bị hồ sơ cho các Đoàn kiểm tra bệnh viện hàng năm.
- Tham gia các chương trình đào tạo theo đúng qui định của bệnh viện.ư

- Tham gia truyền thông nội bộ công ty theo các kế hoạch đã đặt ra

- Chịu trách nhiệm kết nối nhân viên khoa phòng

- Lên ý tưởng, tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ cho nhân viên

2/ Yêu cầu công việc:

- Trình độ: Đại học

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Kỹ năng: Kỹ năng giảng dạy và thuyết trình hiệu quả,  kỹ năng xây dựng, Kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng đọc hồ sơ, kỹ năng nghe và đánh giá, kỹ năng nắm bắt tâm lý, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc


Nộp hồ sơ ứng tuyển