Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Liên hệ truyền thông | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Liên hệ truyền thông

Liên hệ truyền thông

15-11-2017

Phòng Marketing - Bệnh Viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

  • (Ms) Nguyễn Thị Hà

           Marketing Manager

           Email: ha.nguyen4@hoanmy.com