Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

HMSG THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH SARS-CoV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP RT-PCR QUA APP Y TẾ HCM | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

HMSG THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH SARS-CoV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP RT-PCR QUA APP Y TẾ HCM