Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Giá trị cốt lõi - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên 06 giá trị cốt lõi:

1. Tất cả vì người bệnh - Patient centricity: 

Cam kết mang đến chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm tốt nhất cho người bệnh

2. Tinh thần tự chủ - Ownership: 

Chủ động thực hiện cam kết vượt trên cả bổn phận và trách nhiệm

3. Không ngừng đổi mới - Learning & Innovation: 

Luôn luôn học hỏi và không ngừng sáng tạo để đạt kết quả trên mong đợi

4. Chính trực và minh bạch - Integrity: 

Tuân thủ nguyên tắc, trung thực và làm điều đúng đắn

5. Hợp tác chặt chẽ - Teamwork: 

Suy nghĩ và hành động vì lợi ích của người bệnh và tập thể

6. Chuẩn mực xuất sắc - Excellence: 

Khát vọng của sự hoàn hảo