Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

 • BS Nguyễn Hữu Trâm Em

  Giám Đốc Điều Hành

 • BS. Nguyễn Thị Thu Mai

  Phó Giám Đốc Chuyên Môn

 • Trần Minh Nhựt

  Phó Giám Đốc Quản Trị

 • Huỳnh Thị Phương Thảo

  Phó Giám Đốc Tài Chính