Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Danh mục dịch vụ đơn giá khám chữa bệnh - 01/10/2021 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Danh mục dịch vụ đơn giá khám chữa bệnh - 01/10/2021

01-10-2021

DANH MỤC DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH áp dụng từ ngày 01/10/2021