Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Tin tuyển dụng

Chuyên viên Điều dưỡng cấp cao

Ngày đăng: 18-06-2019

1/ Mô tả công việc:

  • Đảm bảo công tác chăm sóc Người bệnh của khối ĐD-HS- KTV theo đúng quy định/quy trình chuyên môn của ngành và bệnh viện.
  • Đánh giá, huấn luyện, đào tạo nhằm đảm bảo cải thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như các kỹ năng khác nhằm nâng cao năng lực đội ngũ điều dưỡng, thư ký y khoa, hộ lý tại khoa. 
  • Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật và tuyên truyền giáo dục sức khỏe chuyên môn cho người bệnh/người nhà.
  • Quản lý công tác Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh tại bệnh viện thông qua hoạt động giám sát, thẩm tra hằng ngày và định hướng phương pháp chấn chỉnh kịp thời.
  • Hỗ trợ điều phối, phân công, bố trí khối Điều đưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên, Thư ký y khoa, Hộ lý đảm bảo nhân sự hoạt động.

2/ Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học và sau đại học chuyên ngành điều dưỡng
  • Kinh nghiệm trên 10 năm
  • Có chứng chỉ hành nghề chuyên môn điều dưỡng
  • Đã từng có kinh nghiệm quản ký khoa, khối
  • Có chứng chỉ quản lý bệnh viện, quản lý điều dưỡng…

Nộp hồ sơ ứng tuyển