Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

CHƯƠNG TRÌNH LỚP: “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH” | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH LỚP: “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH”

15-05-2020

Thời gian: khai giảng 16/05/2020

Thời lượng học tập: 32 tiết học

Nội dung chi tiết:

STT

Tên bài giảng

Tên giảng viên

1

Đại cương về quản lý chất lượng

ThS. Nguyễn Trúc Cường

2

Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng bệnh viện

ThS. Nguyễn Trúc Cường

3

Tổng quan về an toàn người bệnh và sự cố y khoa

ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Tú

4

Sai sót y khoa

BS. Nguyễn Hữu Trâm Em

5

Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và cải tiến thông tin trong nhóm chăm sóc 

CNĐD. Võ Thị Lan Kết

6

Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc

DS CKI. Trần Minh Nhựt

7

Phòng ngừa sai sót sự cố y khoa trong phẫu thuật

BS CKII. Nguyễn Đình Tiến

8

Cải thiện giao tiếp trong an toàn người bệnh

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương

9

Giảm nguy cơ té ngã cho người bệnh

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương

Phiếu đăng ký của Trung tâm Tại đây