Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

CHƯƠNG TRÌNH LỚP: “AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THUỐC TẠI KHOA LÂM SÀNG” | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH LỚP: “AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THUỐC TẠI KHOA LÂM SÀNG”

12-06-2020

Thời gian: 13 – 24/6/2020

Nội dung chi tiết:

 

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Ngày 1: Thứ bảy, 13/6/2020

8:00-8:30

Khai mạc/ chia nhóm/ giới thiệu

BGĐ / BS Loan

8:30 - 9:00

Kiểm tra đầu khóa

BS Loan / Ms. Tiên

9:00 -9:10

Giải lao

 

10:00-12:00

Bài 1:

Tương kỵ khi pha trộn các thuốc tiêm (LT)

Ths.Ds.Nguyễn Thị Thu Ba

12:00-13:00

Nghỉ trưa

 

13: 00– 15:00

Bài 1:

Tương kỵ khi pha trộn các thuốc tiêm (TH)

Ths.Ds.Nguyễn Thị Thu Ba

15:00- 15:10

Giải lao

 

15:10 - 16:30

Bài 1:

Tương kỵ khi pha trộn các thuốc tiêm (TH)

Ths.Ds.Nguyễn Thị Thu Ba

Ngày 2: Thứ hai 15/6/2020

12:30 – 14:30

Bài 2:

Quy định sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất (LT)

DS.CK1 Trần Minh Nhựt

14:20  -14:30

Giải lao

 

14:30 – 16:00

Bài 2:

Quy định sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất (TH)

DS.CK1 Trần Minh Nhựt

Ngày 3: Thứ tư 17/6/2020

12:30 – 14:20

Bài 3:

Sử dụng và bảo quản thuốc đa liều tại khoa lâm sàng

DS.CK1 Trần Minh Nhựt

14:20 – 14:30

Giải lao

 

14:30 -16:00

Bài 3:

Sử dụng và bảo quản thuốc đa liều tại khoa lâm sàng

DS.CK1 Trần Minh Nhựt

Ngày 4: Thứ bảy 20/6/2020

7:30- 9:30

Bài 4:

Phản ứng có hại của thuốc (ADR)( LT)

DS Đào Kim Duy Ngà

9:30 - 9:40

Giải lao

 

9:40- 11:30

Bài 4:

Phản ứng có hại của thuốc (ADR)( LT)

DS Đào Kim Duy Ngà

11:30 -13:00

Nghỉ trưa

 

13:00-14:50

Bài 4:

Phản ứng có hại của thuốc (ADR)( LT)

DS Đào Kim Duy Ngà

14:50 – 15:00

Giải lao

 

15:00 – 16:00

Bài 4:

Phản ứng có hại của thuốc (ADR)( LT)

DS Đào Kim Duy Ngà

Ngày 5: Thứ hai 22/6/2020

12:30- 14:20

Bài 5:

Biện pháp chống nhầm lẫn cho các thuốc có tên gọi hoặc hình thức giống  (Look Alike, Sound Alike-LASA)

Ths.ĐD. Phạm Bá Thị Mỹ Nghiêm

14:20 – 14:30

Giải lao

 

14:30 – 15:30

Ôn tập

Giải đáp thắc mắc

DS.CK1 Trần Minh Nhựt

15:30 – 16:15

Kiểm tra cuối khóa

BS Loan/Ms. Tiên

Ngày 6:  Thứ tư 24/6/2020

12:30 -13:30

Giải đáp thắc mắc

DS.CK1 Trần Minh Nhựt

13:30 – 15:30

Tổng kết phát chứng chỉ

BGĐ/BTC