Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Thông tin tham khảo

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

01-08-2018

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, vui lòng xem tại đây: