Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Thông tin tham khảo

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh

01-10-2017

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (áp dụng từ ngày 01/10/2017)