Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Giới thiệu

Chuyên khoa

Thông tin y khoa

Thông tin tham khảo

Danh mục Kỹ thuật - BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

Xem chi tiết

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018

Xem chi tiết

Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh (Áp dụng từ 01/09/2018)

Xem chi tiết

Bảng giá bán Dược - Vật tư - Năm 2018

Xem chi tiết

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Xem chi tiết

Tin tức

Góc truyền thông

Dịch vụ

Tuyển dụng

Liên hệ

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ SÀI GÒN

60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Cấp cứu: (028) 3995 9860

Xem đường đi